Diversiteit & inclusie

Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen. Dat is de missie van Albert Heijn. We kunnen deze alleen waarmaken als we open zijn in onze samenwerkingen. Als we nieuwsgiering zijn naar het verschil. En als we er zijn voor iedereen.

Een inclusieve organisatie zorgt voor een diversiteit aan ideeën en inzichten die leiden tot vernieuwing, creativiteit en oplossingen. Als we allemaal hetzelfde zijn, valt er niets te leren. En om ons zelf te blijven ontwikkelen en als bedrijf te kunnen groeien, is leren en nieuwsgierig zijn essentieel. We vinden het daarom belangrijk dat jij bij Albert Heijn jezelf kunt zijn. Dat je je thuis voelt in een omgeving die openstaat voor verschillende perspectieven en waarin jij je gewaardeerd voelt – en jij ook anderen waardeert.

We blijven steeds stappen zetten om daarvoor ruimte te bieden, van werving en selectie tot opleiding en talentontwikkeling. Waarbij er gelijke kansen zijn voor iedereen. Dat doen we voor onze huidige collega’s nu en voor de toekomst. We zijn trots op waar we al staan, en zien tegelijkertijd voortdurend kansen om het nog beter te doen.

Diversiteit

Diversiteit betekent voor ons diverse ideeën en inzichten die leiden tot vernieuwing, creativiteit en oplossingen waarmee we een vertrouwde en inspirerende partner zijn voor onze klanten. We geloven in diversiteit in de breedste zin van het woord. Ons doel is steeds een afspiegeling te zijn van de Nederlandse samenleving – en dat zijn we:

  • we hebben meer dan 2.000 participanten in dienst.
  • we vertegenwoordigen een groot aantal nationaliteiten.
  • in 2022 was binnen Albert Heijn ruim 54% van onze medewerkers vrouw, 45% man en 0,2 % identificeert zich als overig. Onder de leidinggevenden was dit afgerond 60% man en 40% vrouw.

Een inclusieve werkomgeving

We streven ernaar een inclusieve werkomgeving te bieden, een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. Dit borgen we in onze manier van werken en doen. Zo trainen we al onze leidinggevenden op het herkennen van onbewuste vooroordelen en het ontwikkelen van inclusief gedrag. Daarnaast organiseren we diverse dialoogsessies om ervaringen en behoeften uit te wisselen en zo intern het gesprek op gang te houden.

Meer informatie

Meer informatie over ons medewerkerbestand en gendergelijkheid binnen Albert Heijn en onze productieketen vind je in ons missieverslag.

Tot slot

Met meer dan 125.000 collega’s en meer dan 1.200 winkels in Nederland en Vlaanderen staan wij letterlijk middenin de maatschappij. Of het nu gaat om leeftijd, geslacht, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond of opleiding: iedereen is welkom als klant én als collega. Wij zijn er voor iedereen, al ruim 135 jaar. Overal en elke dag. Daar zijn we trots op en we voelen ons verantwoordelijk dit te bewaken en te bevorderen.